Изграждане на социални жилища в "IV-ти микрорайон", гр. Благоевград

Изграждане на социални жилища в "IV-ти микрорайон", гр. Благоевград

Изграждане на социални жилища в "IV-ти микрорайон", гр. Благоевград     Изграждане на социални жилища в "IV-ти микрорайон", гр. Благоевград