Подръжка

"СТИЛСТРОЙ-М" ООД – Благоевград извършва поддържане на всички класове пътища на републиканската и общинска пътна мрежа.