"Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево", гр. Царево

"Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево", гр. Царево