Мощности

Мощности

"СТИЛСТРОЙ-М" ООД – Благоевград разполага със следните мощности:

  • ТСИ “Логодаж” (Кариера)
  • АБ “Симитли” – Асфалтосмесител “Марини” и Асфалтосмесител “Д 508-2Л”
  • АБ “Мелнишка река”
  • АБ “Баня”
  • АБ “Гоце Делчев”
  • Производителност: 380 т/ч
  • Акредитирана строителна лаборатория “Пътконтрол”: Всички видове изпитвания за земни, пътни и асфалтови работи.
  • Гараж и Складова база – 18 600 м2

 

Техническо оборудване:

Машини за земни и пътни работи:

Булдозери, Багери, Автогрейдери, Челни товарачи, Валяци – бандажни за настилки, Валяци – вибрационни, Виброплочи

        

Машини за асфалтови работи:

Бандажни валяци, Гумени валяци, Ръчни валяци, Фугорезачки, Асфалтосмесители, Асфалторазстилачи, Гудронатори, Пътни Фрези.

        

   

Транспорт:

Самосвали, Бордови автомобили, Специализирани автомобили, Ремаркета и полуремаркета, Лекотоварни автомобили, Автобуси и микробуси, Леки автомобили.

        

Машини за зимно поддържане и снегопочистване:

Строителни машини оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с гребла, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на твърди инертни или химически материали, Автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на течни химически разтвори.

 

Други специализирани машини:

Трошачки, Инсталация за производство на битумна емулсия, Машина за полагане на пътна маркировка, Компресори, Машини за обдухване, Ел. агрегати, Автокранове, Храсторези и ротационни косачки, Дърворезачки, Приспособления за дробене на храсти, Геодезическо оборудване, Лаборатория – напълно оборудвана за земни, пътни и асфалтови работи.