Проекти

Направа на улица "Черковна" с.Бело поле - Възложител - Община Благоевград

"Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето"", гр. Благоевград

"Благоустрояване на зелени площи гр.Баня", община Карлово

"Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево", гр. Царево

"Благоустрояване на централен площад в кв. "Генерал Николаево", гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив", гр. Раковски

"Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон", гр. Благоевград

"Благоустрояване на кв.50, УПИ VIII зеленина и обществено обслужване, по плана на гр.Баня, община Карлово"

"Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски"",  гр. Благоевград

"Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св. Св. Кирил и Методий" (до хотел "Ален мак") и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", гр. Благоевград"

"Благоустрояване на градска среда на град Карлово", гр. Карлово

"Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)", гр. Казанлък

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на Многофамилна жилищна сграда 
– блок № 25 и № 26, с административен адрес ж.к. "Запад", гр. Благоевград, 
– Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. "А" и вх. "Б", №3, вх. "А" и вх. "Б", №4, с административен адрес ж. к. "Струмско център", гр. Благоевград
– Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград ул. "Марица" № 13 

Изграждане и ремонт на детски площадки гр. Благоевград