Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", гр. Благоевград

Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", гр. Благоевград

Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", гр. Благоевград

Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", гр. Благоевград        Обновяване и облагородяване на площад "Георги Измирлиев – Македончето", гр. Благоевград